Kāzas Abgunstes muižā, Dana un Jānis, kāzu video

Kāzu video | Dana + Jānis

.

Kāzu rīts | Abgunstes muiža
Kāzu ceremonija | muižas aranžerija
Kāzu video | Ainārs Krauklis no BalticWedding
Kāzu svinību vieta | Abgunstes muiža